Callinicus


Callinicus

Callinicus or Kallinikos ("ο Καλλίνικος" in Greek) is a first name or surname for a male. The female name is a first name which is Kalliniki, Callinici or Callinica ("η Καλλινικί" in Greek). It means in Greek ‘the great victor‘.

Various persons bearing this name are:

Kings of the Syrian Greek Seleucid Empire

*Callinicus was a surname to the following:
**Seleucus II Callinicus
**Antiochus VIII Grypus
**Antiochus XII Dionysus
**Antiochus XIII Asiaticus

Kingdom of Commagene

*Callinicus was the name to the following:
**Callinicus was a surname for King Mithridates I Callinicus, who married the daughter of Antiochus VIII Grypus
**Callinicus, a prince from Commagene who lived in the 1st century who descended from the above

Others Bearing the Name Callinicus

*Callinicus, a Greek historian living in the 3rd century was a contemporary to Syrian Queen Zenobia
*Callinicus of Heliopolis, a Byzantine chemist from Heliopolis and the inventor of Greek fire

Associated with Christianity

*Callinicus, an Exarchate of Ravenna (597-602 or 603)
*Callinicus of Pelusium, a 4th century bishop, imprisoned by Saint Athanasius of Alexandria
*Martyrs and saints of the Eastern Orthodox Church:
**Callinicus of Gangra (4th century), who suffered martyrdom at the city of Gangra (modern Çankırı). His memory is celebrated on July 29
**Callinicus of Phrygia, who suffered martyrdom during the rule of Decius (emperor) together with martyrs Leukios and Saint Thyrsus the memory of all three is celebrated on December 14
**Callinicus, who suffered martyrdom in 218 together with Meletios Stratēlatēs and other Christians; their memory is celebrated on May 24
**Patriarch Callinicus of Alexandria (1858–1861)
*Patriarchs of Constantinople (see List of Ecumenical Patriarchs of Constantinople):
**Callinicus I (693-705), a saint of the Eastern Orthodox Church whose memory is celebrated on August 24
**Callinicus II (1688, 1689-1693, 1694-1702)
**Callinicus III (1757)
**Callinicus IV (1801-1806, 1808-1809)

In Modern Times

*Jannis Kallinikos, organization theorist at the London School of Economics

Women With This Name

*Saint Callinici, also known as Saint Callinica was a Christian martyr, who was beheaded in Rome by sword in 252. She is a Saint of Orthodox Christianity whose memory is celebrated on March 22


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Callinicus — • Titular see of Asia Minor Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Callinicus     Callinicus     † …   Catholic encyclopedia

  • Callinicus — (grec ancien : Καλλίνικος) est un architecte et inventeur syrien du VIIe siècle originaire, selon la Chronographie de Théophane, d Héliopolis (ancien nom de Baalbek) en Syrie. On lui prête l invention du feu grégeois vers 670, mais il a …   Wikipédia en Français

  • CALLINICUS — I. CALLINICUS Graece Καλλίνικος, Herculiscognomen, apud Pindarum et Euripidem. Hinc saltatio eidem sacra, modus item tibiae in Paeanibus, eôdem nomine insignitus. Iul. Caef. Scaliger Poetic. l. 1. c. 18. et 20. II. CALLINICUS Graecus, inventor A …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Callinicus, S. (1) — 1S. Callinicus, M. (28. Jan.). Vom Griech. καλλίνικος = mit schönem Siege, ruhmvoll siegend etc. – Dieser hl. Kallinikus war ein Martyrer in Asien (nach dem Mart. Rom. zu Apollonia in Phrygien). S. S. Thyrsus …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Callinicus, S. (2) — 2S. Callinicus, (22. März), ein Martyrer in Galatien. S. S. Callinica …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Callinicus, S. (3) — 3S. Callinicus, (24. Mai), ein Erzmagier (Archimagus), der im Leben des hl. Martyrers Meletius (24. Mai) vorkommt und um Christi willen gemartert wurde. (Vgl. Maji Tom. V. p. 449 seq.) …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Callinicus, S. (4) — 4S. Callinicus, (29. Juli), ein Martyrer zu Gangra in Paphlagonien, der aus Cilicien gebürtig war und als eifriger Christ die Gläubigen in der Beständigkeit zu erhalten suchte, aber deßwegen gefangen gesetzt und nach grausamen Martern in einen… …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Callinicus, S. (5) — 5S. Callinicus, (23. Aug.), der erste Patriarch dieses Namens in Constantinopel, war aus dieser Stadt gebürtig, und stammte von christlichen Eltern ab, die ihn in allem Guten erzogen. In den geistlichen Stand getreten, durchschritt er alle Stufen …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Callinicus, S. (6) — 6S. Callinicus, (10. Sept.), wird nach Einigen auf der Insel Kreta verehrt …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Callinicus, S. (7) — 7S. Callinicus, (14. Dec.), ein Martyrer in Asien, der bei Suriusam 14. Dec. vorkommt; er ist aber höchst wahrscheinlich derselbe, der am 28. Januar verehrt wird. Vgl. S. Callinicus1 …   Vollständiges Heiligen-Lexikon


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.