National anthem of South Vietnam


National anthem of South Vietnam
a notation of the National anthem

The national anthem of South Vietnam government (Tiếng Gọi Công Dân) was originally "Thanh Niên Hành Khúc" (English: March of the Youths). These anthems were written and composed by Luu Huu Phuoc (Vietnamese: Lưu Hữu Phước, 1921-1989), ironically, a well-known Vietnamese Communist and songwriter. The song was later modified with the name changed to "Tiếng Gọi Công Dân" (English: "Call to the Citizens"), and became the official national anthem of the Republic of Vietnam. The Song is still sung by the Vietnamese people living in the United States (and other countries where Vietnamese refugees consequently resided after the war) as the Anthem of Free Vietnam. In Vietnam nowadays, the song with its original lyrics is currently used as a revolutionary song, despite the fact that its musical component was used as the anthem of South Vietnam from 1955 to 1975.

Contents

Thanh Niên Hành Khúc (1948 - 1975)

"Thanh niên Hành Khúc" was first adopted as the national anthem by the Provisional Central Government of Vietnam (Pre-government of the State of Vietnam. 1948 - 1949) on 14 June 1948, and it was inherited as a national anthem by the State of Vietnam (1949 - 1955) and the Republic of Vietnam (1955 - 1975). The words of "Thanh Niên Hành Khúc" were revised by former President Ngo Dinh Diem in 1956.

Original Lyrics - Sinh Viên Hành Khúc

Lời ca thứ I.
Này sinh viên ơi ! Ðứng lên đáp lời sông núi.
Ðồng lòng cùng đi ,đi đi mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam, cùng nhau ta kết đoàn.
Hồn thanh xuân như gương trong sáng.
Ðừng tiếc máu nóng, tài xin ráng.
Dầu bao chông gai vững lòng chi sá.
Ðường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương.
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
Ðiệp khúc
Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng.
Sinh viên ơi! Ta thề đem hết lòng.
Tiến lên đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.
Lời ca thứ II.
Này sinh viên ơi! Dấu xưa vết còn chưa xóa.
Hùng cường trời Nam, ghi trên bản vàng bia đá.
Lùa quân Chiêm nát tan, thành công Nam tiến luôn
Bình bao phen Tống Nguyên, từng ca câu khải hoàn.
Hồ Tây tranh phong oai son phấn.
Lừng tiếng sát thát Trần Quốc Tuấn.
Mài kiếm cứu nước nhớ người núi Lam.
Trừ Thanh, Quang Trung giết hằng bao đám.
Nòi giống có khí phách từ xưa chớ quên.
Mong đến ngày vẻ vang, ta thắp hương nguyền.
Ðiệp khúc
Sinh viên ơi, ta quyết đi đến cùng.
Sinh viên ơi, ta thề đem hết lòng.
Tiến lên đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.
Lời ca thứ III.
Này sinh viên ơi, muốn đi đến ngày tươi sáng.
Hành trình còn xa, chúng ta hãy cùng nhau gắng.
Ngày xưa ai biết đem tài cao cho núi sông.
Ngày nay ta cũng đem lòng son cho giống dòng.
Là sinh viên vun cây văn hóa.
Từ trước sẵn có nhiều hoa lá.
Ðời kiến thiết đáp lòng những ai.
Bền chí quyết cố gắng làm cho khắp nơi.
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Ðiệp khúc 
Sinh viên ơi, ta quyết đi đến cùng.
Sinh viên ơi, ta thề đem hết lòng.
Tiến lên đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống lạc Hồng.

Thanh Niên Hành Khúc (1948 - 1956)

Vietnamese words

Này thanh niên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn.
Hồn thanh xuân như gương trong sang.
Đừng tiếc máu nóng tài xỉn ráng.
Thời khó thế khó khó làm yếu ta.
Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá.
Đường mới kiếp phóng mắt nhìn xa bốn phương.
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
Thanh niên ơi! Ta quyết đi đến cùng.
Thanh niên ơi! Ta nguyền đem hết lòng.
Tiến lên, đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.

English Official Translation

Youth of Vietnam, arise! And at our Country's call
Single in heart let us open the way; let us keep in mind
Our millenary history. From North to South, brothers,
Let us unite. Our young hearts are crystal pure;
Unsparing of our ardent blood, let our efforts increase.
No danger, no obstacle can hold us back.
Despite a thousand trials our courage is unshaken.
On this new road our eyes embrace the horizon,
Our soaring youthful spirit is undauntable.
Youth of Vietnam, to the very end! this we resolve.
To give ourselves completely, this we vow.
Forward together for a glorious life,
Remember we are the generation of the Lac-Hong.

 • Quoted from:National Anthems of the World (2nd and revised ed.), 1963.

Tiếng Gọi Công Dân (1956–1975)

"Tiếng Gọi Công Dân" was an official national anthem of the Republic of Vietnam.

Vietnamese words

Này Công Dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước, lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người Công Dân luôn vững bền tâm trí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!
Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng!

English translation

Oh citizens! Our country has reached the day of liberation
Of one heart we go forth, sacrificing ourselves with no regrets
For the future of the people, advance into battle
Let us make this land eternally strong
Should our bodies be left on the battlefields
The nation will be avenged with our crimson blood
The Race in times of crisis will be rescued
We the People remain resolute in our hearts and minds
Courageously we will fight such that everywhere
The Glory of the Vietnamese resounds for eternity
Oh citizens! Hasten to offer yourselves under the flag!
Oh citizens! Hasten to defend this land
Escape from destruction, and bask our Race in glory
Be forever worthy of the Lạc Hồng descendants!

Giải phóng miền Nam (1975 - 1976)

“Giải phóng miền Nam” ("To Liberate the South") was made in 1961 as the song of the National Front for the Liberation of South Vietnam (NFL), and it was adopted as the national anthem by the Provisional Revolutionary Government in 1975 after the Fall of Saigon. It was also written by Luu Huu Phuoc (Lưu Hữu Phước), who became the Minister of Information and Culture for PRG in 1965, Director of the Institute of Musical Research (1978 - 1989), and Chairman of the National Assembly's Committee of Culture and Education.

Vietnamese words

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, long hân thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.

Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm súng, xông tới!
Vận nước đã đên rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.

English Translation

To liberate the South, of one will, we march on.
To humiliate the American Empire, and decimate the traitors.
Oh, bones have been cracked, and blood spilled! Oh, grudge is rocketing sky-high!
Our mountains and rivers have stood divided for so long.
Here, our mighty river of the Nine Dragons, here, our glorious Annamite Range
are entreating us to crush the enemies,
as we march shoulder to shoulder under a flag that unites us all!

Arise! Ye brave people of the South!
Arise! Let us advance through hails and storms!
We have vowed to deliver our fatherland from this peril, and to battle 'til our own demise!
Unsheathe your swords! Grab your firearms! Let us sally forth!
The Cold War is coming to an end! Lo! Our Annam is being illuminated by the rising sun!
But this is no surprise for we have promised to reconstruct and forever bathe her in its supreme radiance. .

See also

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • National Anthem of South Ossetia — The National Anthem of South Ossetia (Ossetic: Республикæ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн, Respublikæ Hussar Irystony Paddzahadon Gimn) was adopted on May 5, 1995. The lyrics were written by Totraz Kokaev (Тотраз Кокаев), and the music was… …   Wikipedia

 • South Vietnam — Infobox Former Country native name = Việt Nam Cộng Hòa conventional long name = Republic of Vietnam common name = South Vietnam continent = moved from Category:Asia to Southeast Asia region = Southeast Asia country = Vietnam era = Cold War… …   Wikipedia

 • National anthem — For the Radiohead song, see The National Anthem. Patriotic song redirects here. For songs known by the title Patriotic Song and similar, see The Patriotic Song. Instrumental performance of the Russian national anthem at the 2010 Moscow Victory… …   Wikipedia

 • National Anthem of Saudi Arabia — النشيد الوطني English: The National Anthem an Našīd al Waṭaniyy National anthem of  Saudi Arabia …   Wikipedia

 • National Anthem of Russia — Государственный гимн Российской Федерации English: National Anthem of the Russian Federation Gosudarstvenny Gimn Rossiyskoy Federatsii Performance of the Hymn of the Russian Federation by the Presidential Orchestra and Kremlin Choir at the… …   Wikipedia

 • National Anthem of the Republic of China — 中華民國國歌 English: National Anthem of the Republic of China Zhōnghuá Míngúo gúogē Manuscript of the speech at the opening cerem …   Wikipedia

 • National Anthem of Islamic Republic of Iran — سرود ملی جمهوری اسلامی ایران English: National Anthem of the Islamic Republic of Iran Sorud e Melli ye Jomhuri ye Eslāmi ye Irān The National Flag of Iran …   Wikipedia

 • National anthem of Turkmenistan — Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni English: National Anthem of Independent Neutral Turkmenistan National anthem of  Turkmenistan Lyrics collective …   Wikipedia

 • National anthem of Mongolia — Монгол улсын төрийн дуулал English: National Anthem of Mongolia Mongol ulsyn töriin duulal National anthem of  Mongolia …   Wikipedia

 • National Anthem of the Altai Republic — Алтай Респубпиканыҥ Гимны English: Altai Republic Anthem Altaj Respublikanyŋ Gimny Söstöri The Flag of Altai …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.